NGC 7000, Amerika tågen

NGC 7000, Amerika tågen

Dette er resultatet af øvelse 4 i billedbehandling.

RGB behandlet i PS, primært med Topaz.

Ha, alignet og stacket i PI.

Ha alignet til RGB i PI.

I PS brugt Ha som Color Dodge lag.

Lidt oprydning til sidst i PS men ingen øvrig filtrering.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: